De mogelijkheden van gecontroleerde teelt in een kas zijn grenzeloos

Over InnoGrowers

Bij InnoGrowers streven we naar innovatie en groei in de Nederlandse glastuinbouwsector. Onze missie is duidelijk: het opzetten van nieuwe ketens waarbij de leden samen met andere vooraanstaande partijen nieuwe vormen van samenwerking aangaan. We zijn gepassioneerd door het verkennen van nieuwe verdienmodellen en het ontdekken van potentieel lucratieve gewassen voor de moderne, glashightech tuinbouw.


Vanuit die missie hebben wij veel ervaring opgedaan met het opzetten/ onderzoek naar ‘nieuwe’ teelten in hightech kassen. We zijn een betrouwbare producent die in staat is om op zeer duurzame wijze uiteenlopende gewassen te telen.


Wij geloven in de kracht van samenwerking. Door de handen ineen te slaan, kunnen we grenzen verleggen en innovatieve oplossingen vinden voor de uitdagingen van morgen. Onze leden zijn pioniers en visionairs, gedreven door een gezamenlijke ambitie om de tuinbouwsector te transformeren en te laten groeien en bloeien.

InnoGrowers is een dynamische coöperatie van professionals die worden gedreven door een gedeelde visie. Samen verkennen we nieuwe mogelijkheden, delen we kennis en creëren we kansen voor groei en vooruitgang.

Onze projecten

De Hollande Passievrucht project 

De afgelopen jaren worden steeds vaker tropische vruchten in de Nederlandse huishoudens gegeten. De kwaliteit van deze geïmporteerde vruchten laat regelmatig veel te wensen over. Daarnaast is het algemeen bekend dat bij het telen van een aantal van deze producten sprake is van een hoog water verbruik, hoge druk van gewasbeschermingsmiddelen en steeds meer problemen met zwarte metalen. 

Mede hierom is in de afgelopen jaren is door InnoGrowers in samenwerking met WUR glastuinbouw een teeltprotocol ontwikkeld voor de teelt Passievrucht. Op dit moment worden - op  beperkte schaal - Passievruchten in een Nederlands kas geteeld. Doordat er lokaal geteeld wordt, kunnen de Passievruchten afrijpen aan de plant. Hierdoor zijn de vruchten groter, zoeter en sappig. Bovendien worden de Passievruchten op duurzame wijze geteeld, waarbij onder andere geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. 

Voor meer informatie, bekijk hier de website.


Algen project

(innovative Marine Aquaculture Feeds B.V. - i-MAF)

Om de wereldbevolking  te kunnen voeden en oceanen te beschermen tegen overbevissing is aquacultuur en visteelt van groot belang. In alle natuurlijke marine ecosystemen vormen micro algen, met name diatomeeën, de basis van de voedselketen en dit is ook voor aquacultuur de beste en meest duurzame keuze. Echter is het op locatie kweken van diatomeeën door aquacultuur bedrijven onzeker en kostbaar. Ook is de commerciële beschikbaarheid van diatomeeën beperkt en zijn ze duur. Voor de huidige productie van vis, schelpdieren en garnalen worden visolie en vismeel gebruikt, gewonnen uit wildvangst. Behalve dat dit tot mindere resultaten leidt in vergelijking met diatomeeën, is deze wijze van produceren niet duurzaam. Het bereiken van een duurzame voedselketen is alleen mogelijk als ook de basis van de voedselketen duurzaam geproduceerd wordt. Met i-MAF wordt beoogt hierin een doorbraak te bewerkstelligen door op technologische nieuwe duurzame wijze; op grote schaal en met constante kwaliteit algen in een kas te kweken en te verwerken tot aquacultuur producten.

Voor meer informatie, bekijk hier de website (onder constructie).


Katoenteelt 

De toeleveringsketen van katoen is complex, waarbij veel handelingen plaatsvinden in landen waar mensenrechten niet lijken te bestaan, milieuwetgeving beperkt is en bovendien worden er enorme hoeveelheden water gebruikt voor de katoenteelt. 

De Nederlandse glastuinbouwsector is bij uitstek in staat om op voormelde punten het verschil te maken. De Nederlandse glastuinbouw is gericht op het besparen van water, voeding en verminderen van bestrijdingsmiddelen, maar ook op het verbeteren van productie en kwaliteit. Daarmee is zij in staat om alternatieven te bieden om goede katoen te leveren voor nieuwe kleding, maar ook als onderdeel van het verbeteren van de kwaliteit van hergebruikte vezels. Door slimme inzet van natuurlijke vijanden in de kas, is de katoen tijdens de proef in 2023 vrijwel zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geteeld.

Heb je een vraag, idee of wil je weten of we wellicht kunnen samenwerken? Neem dan hieronder contact met ons op.